Magistra ekonomije, smjer menadžment.

Interesna područja su mi menadžment, organizacija, ljudski potencijali i financije.

 


hire.me@majasertic.comwww.majasertic.comMaja SertićMenadžer na kavi

       
RADNO ISKUSTVO    
Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport - Odjel za ekonomsko - financijske poslove, Odsjek za ekonomsko - analitičke i planske poslove, viša stručna suradnica za pripremu i obradu dokumentacije
Ilica 25, Zagreb
  06. Svibnja 2015. –
05. Svibnja 2016.
     
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- praćenje izvršenja plana sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2015. i 2016. godinu (excel tablice i vođenje evidencija)
- asistiranje prilikom izrade polugodišnjeg i godišnjeg Izvješća izvršenja javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2015. godinu
- obrada i upisivanje zahtjeva za odobrenje sredstava (kultura i ZET - pravo na besplatnu pokaznu kartu za učenike i studente)
- obrada i financijska kontrola za nabavu besplatnih udžbenika za učenike Grada Zagreba
- kontaktiranje roditelja učenika za besplatan prijevoz učenika
   
     
Gradska uprava, rad na izborima - zamjenica predsjednika izbornog povjerenstva na izbornim jedinicama
Trg Stjepana Radića 1
  2010.-2015.
     
Odlazak na sastanke, podizanje izbornog materijala i priprema mjesta za izbore, kontaktiranje i vođenje članova izbornog povjerenstva u smjeni, zbrajanje glasova i odlazak u Poglavarstvo grada Zagreba.    
     
Pronam Nekretnine d.o.o., asistent u odjelu za nekretnine
Varšavska 9, Zagreb
  Prosinac 2013. – Studeni 2014.
     
Studentski posao - rad na projektima, multitasking poslovi na dnevnoj razini, zaduženost za arhivirane dokumente,učenje novih studenata poslu, pisanje izvješća na tjednoj razini.    
     
Raiffeisen bank - Sektor upravljanja kreditnim rizicima, mlađi referent naplate
Magazinska 69, Zagreb
  Listopad 2011. – Prosinac 2012.
     
Studentski posao - pisanje pljenidbi, opomena i storna kreditinih kartica i kredita, skeniranje i unos podataka u bazu i 100 % učinkovitost u svakodnevnim zadacima zadanim od strane viših referenata naplate i voditelja.    
       
OBRAZOVANJE    
Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije,
smjer menadžment
Ekonomski fakultet, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
 

2012.-2014.

     
Vođenje timova i sudjelovanje na natjecanju CSC, usavršeno umijeće prezentiranja, pohađanje Soft Skill Academy.    
     
Preddiplomski stručni studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
  2007.-2012.
     
Istraživanje i pisanje radova iz područja menadžmenta i marketinga, vođenje timova u projektima iz strateškog, operativnog menadžmenta i dizajniranja organizacije.    
     
Prva ekonomska škola
Medulićeva 33, Zagreb
  2002.-2007.
       
  VJEŠTINE I KOMPETENCIJE    
   
  • Ugodna u komunikaciji s klijentima i suradnicima
  • Organiziranost, analitičnost i efikasnost u izvođenju dodijeljenih radnih zadataka
  • Iskustvo u delegiranju, koordiniranju i vođenju u sklopu fakultetskih projekata i studentskog posla
  • Visoka motiviranost, predanost radu i spremnost na daljnje učenje
  • Engleski – odlično poznavanje u govoru i pismu
  • Njemački – osnovno poznavanje u govoru i pismu
  • MS office paket, Internet - odlično poznavanje i primjena u radu
  • B kategorija - vozačka dozvola
  • Kreativnost (završena Škola crtanja i slikanja akademskog slikara Nedjeljka Tintora)
         
    STRUČNO USAVRŠAVANJE    
    Položen Državni stručni ispit   23.04.2016.
         
    Kampanja "Nije smiješno"
Volonter u kampanji protiv govora mržnje – cilj povećanja svijesti usmjeren na djecu i mlade: pisanje postova, uređivanje web stranice, zadužena za PR i objave prema medijima
  2015. -
         
    Blog - manager4today.blogspot.com
Samostalno pišem i uređujem blog s temama vezanim za ekonomiju, naučeno primjenjujem na svakodnevnom životu kroz priče i osobna iskustva
  2013. -
         
    Soft Skills Academy - Eestec LC Zagreb
Emocionalna inteligencija, prezentacijske vještine, pregovaranjem do rješenja konflikata, upravljanje projektima, uspjeh i motivacija
  2014.
         
    Case study competition - Holcim
“Zeleno, volim te zeleno... i kad razmišljam o gradnji… iako nisam građevinac“
  2013.